Средњовековна збирка

Збирка обухвата период од 9. века до турског освајања ових крајева 1454. године и садржи 530 предмета ( углавном керамика и накит) који су пронађени случајно, поклоњени музеју, као и  са археолошких ископавања. Археолошка ископавања вршена су на локалитетима  црква Св. Јована Претече у Јашуњи, Скобаљић Град, црква Св. Петке у  селу Газдару и Тапан […]

Збирка Царичин град

Основу ове збирке чине предмети пронађени током вишедеценијских истраживања на археолошком локалитету Царичин град. У овој збирци се налази  1383 инвентарисана предмета који су пронађени у ископавањима Царичиног града од 1947 до 1983.године. Студијска збирка Царичин град садржи 1967 предмета. Из обиља разноврсних предмета од печене земље, метала, стакла, кости у „Сталној поставци“ изложени су […]

Нумизматичка збирка I

Збирка Нимизматика I садржи антички и новац рановизантијског периода. Најстарији примерци потичу из 4. века п.н.е. и припадају Филипу II и Алексанру Великом, а најмлађи цару Ираклију, односно првим деценијама 7. века. У збирци се чувају остава републиканских денара из Лесковца, три оставе римског новца из Подримца, Липовице и Градашнице. Са Царичиног Града потиче неколико […]

Хисар

Управном одбору Народног музеја у Лесковцу је предложено да се археолошки материјал са локалитета Хисар у Лесковцу издвоји у посебну збирку  под називом – Збирка Хисар зато што је током систематских ископавања од 2002 – 2008.  године откривено више од 5000 археолошких предмета и то највећим делом предмети од керамике. Поред великог броја предмета постоји  […]

Рановизантијска збирка

Ова збирка је једна од најмањих у Музеју. Садржи археолошки материјал рановизантијског доба са локалитета у Лесковачкој котлини. У првом реду, предмете са археолошких ископавања вишеслојних локалитета Скобаљић град, Јашуњских манастира – цркве Св. Јована Претече у Јашуњи и Кале у Грделици – из рановизантијских хоризоната. У збирци се налази и неколико интересантних случајних налаза […]

Античка збирка

Античка збирка Народног музеја у Лесковцу садржи археолошки материјал који је у Лесковачкој котлини откривен археолошким истраживањима, поклоном и откупом. Највећи број предмета потиче са заштитних археолошких ископавања на локалитетима у селу Мала Копашница. Ископавања у периоду 1960–1964; 2003; 2012–2016. године су спровођена на траси аутопута Е75 и претходила су грађевинским радовима. На више локалитета […]

Праисторијска збирка

У збирци се чувају археолошки предмети који сведоче о непрекидном трајању живота на територији коју музеј покрива, почев од средњег неолита па до доласка Римљана у I веку н.е. Збирка садржи преко хиљаду предмета израђених од керамике, камена, метала и кости који потичу са систематских рекогносцирања лесковачког краја која су вођена под руководсвом М. Гарашанина […]