Збирка оружја и војне опреме

У збирци оружја и војне опреме, која је једна од наших основних збирки, чувамо ватрено и хладно оружје из периода од XV века  па до данас које је било у употреби на простору Балкана. Збирка је разврстана у три целине: оружје занатске израде, оружје фабричке израде и војна опрема. Оружје занатске израде из XVIII и […]

Збирка докумената

Збирка докумената обухвата историјски период од друге половине 19. века  и 20 века, документа настала у раду органа, организација и установа у области привреде, просвете, културе итд,  као и документа породица и појединаца. По свом значају издвајају се оргинална документа о развоју текстилне индустрије Лесковца.

Збирка униформи

Збирка униформи настала је издвојањем предмета из Збирке оружја и војне опреме и  збирку чине предмети војне провенијенције настали и коришћени у периоду ЈА и ЈНА.

Збирка Добросава Туровића

Збирка Добросава Туровића обухвата већи број фотографија и докумената о лесковачком крају у Првом  и Другом светском рату.

Збирка привредно-техничког материјала

Збирка садржи музејске експонате који приказују  индустријску баштину лесковачког краја као и технички развој кроз историју. Збирка обухвата предмете  од краја 19. века до данас. У збирци су разни радио и фото апарати,  писаће и шиваће машине, калупи за прављење сапуна, машине за умножавање (Geštetner), стари грамофони, апотекарске ваге итд.)

Фонд Сергија Димитријевића

Фонд Сергија Димитријевића  садржи  фотографије, плакате и документа  која се односе на политички и друштвени живот у Лесковцу  од 1918-1956. године, комплет бројева недељника “Лесковачки гласник” од 1931 до 1941. године.  Поклон Наде Димитријевић 1998. Године.

Збирка реалија

Збирка реалија садржи експонате везане за значајније личности и догађаје у периоду између два светска рата и II светског рата,  као и личне предмете који су припадали личностима и породицама значајним за историју лесковачког краја попут Михајла Баба Милкића,  Милана Поп Димића и Спире Николића.

Збирка разгледница

Збирка разгледница садржи дописне карте и разгледнице Лесковца и околине из 19. и 20. века.  Збирка је обрађена по издавачима  и периодима (I-1896-1914; II-1914-1918; III-1919-1929; IV-1930-1941; V од 1945 до данас). Издвајају се колорисане разгледнице са краја 19. века  на којима је остао сачуван изглед Лесковца и околине. Збирка је настала издвајањем разгледница из збирке […]

Збирка печата

Збирка печата садржи печате и штамбиље разних установа, организација и друштава из лесковачког краја из периода од 1918 до 1970. године.  

Збирка одликовања, диплома и плакета

Збирка садржи различите врсте службених државних одликовања (ордени, медаље, плакете, повеље, дипломе, признања и захвалнице) додељиваних заслужним појединцима, установама и организацијама за друштвене, политичке и војне заслуге. Предмети су различите тематике, већином почасног, меморијалног или јубилерног карактера, највећим делом повезани за период Краљевине СХС и Краљевине Југославије, попут Ордена Св. Саве III реда, Ордена Југословенске […]