Елементи народне архитектуре

Ова збирка поседује веома интересантне предмете народне архитектуре који су се уграђивали у кућу. Предмети у овој збирци датирају с почетка XIX века, а то су розете, врата у дуборезу, прозори са решеткама од дрвета „топлије“ и решеткама од метала, као и велика и мала врата рађена у дуборезу, предмети који се уграђују у кућу, разне резе, катанци, браве идр. Збирка броји 20 предмета