Фонд Сергија Димитријевића

Фонд Сергија Димитријевића  садржи  фотографије, плакате и документа  која се односе на политички и друштвени живот у Лесковцу  од 1918-1956. године, комплет бројева недељника “Лесковачки гласник” од 1931 до 1941. године.  Поклон Наде Димитријевић 1998. Године.