Акта

………………………………………………………

Годишњи планови рада

Финансијски план за 2017.годину-табела 1 и 2

Финансијски план за 2017.годину-табела 3

Извештај о извршењу буџета 01.01. 31.03. 2017.

Извештај о извршењу буџета 01.01. 30.06. 2017.

Извештај о извршењу буџета 01.01. 30.09. 2017.

Извештај о извршењу буџета 01.01. 31.12. 2017.

………………………………………………………

Извештаји

          Извештај о раду 2017

………………………………………………………

Јавне набавке

………………………………………………………

Активне јавне набавке

Нова стална музејска изложбена поставка – „Времеплов лесковачког краја“- II фаза

Позив за подношење понуда ЈН 01-2018.

Конкурсна документација за ЈН 01 -2018.

Одлука о додели уговора ЈН 01 2018

Набавка штампаног материјала монографије поводом прославе 7о година Народног музеја у Лесковцу

Одлука о додели уговора ЈН-МВ 01-2018 ПАРТИЈА – 2. (1)

Одлука о додели уговора ЈН-МВ 01-2018 ПАРТИЈА – 1.

Позив за подносење понуде за ЈН МВ 01-2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 01-2018

Окончане јавне набавке

Набавка штампаног материјала за реализацију пројекта „МОРАВЦИ И ФРАНЦУЗИ – БРАЋА ПО ОРУЖЈУ“ (1916-1918)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН-МВ 02-2018

Одлука о додели уговора JN MV 02-2018 – ПАРТИЈА 1

Одлука о додели уговора JN MV 02-2018 – ПАРТИЈА 2

Набавка опреме за реализацију пројекта „Повећање приступачности музеја“

Јавна набавка – набавка опреме за реализацију пројекта “Дечји музејон“ I

Позив за достављање понуда за ЈН МВ 07-2017 опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН МВ 7-2017 опрема

Odluka o dodeli ugovora JN MV 07-2017

Обавештење о закљученом уговору 07-2017

Одлука о измени уговора

……………………………………………………………………………………

Јавна набавка -Набавка штампе публикације “Царичин Град“.

Позив за достављање понуда за JN MV 06-2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JN-MV 6-2017

Одлука о додели уговора 06-2017

Обаштење о закљученом уговору ЈН-МВ 06-2017

…………………………………………………………………………

Јавна набавка – услуга штампе материјала за реализацију пројекта “Дечји музејон“

…………………………………………………………………………………
 Јавна набавка – Набавка штампаног материјала поводом прославе 500 година постојања Јашуњских
манастира

Одлука о измени уговора JN MV 03 -2017

Позив за подношење понуде JN MV 03-2017

Конкурсна документација за JN MV 03-2017

Одговор на питање

Одлука о измени и допуни конкурсне документације

Измена и допуна спецификација услуга

Измена конкурсне документације 2 за ЈН МВ 03-2017

Позив за подношење понуде ЈН МВ 03-2017 – измењен

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде ЈНВ 03-2017

Одлука о додели уговора JN MV 03-2017

Oбавештење о закљученом уговору 03-2017

…………………………………………………………………

Јавна набавка – набавка опреме за реализацију пројекта “Дечји музејон“

Позив за достављање понуда за JN MV 04-2017 5.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JN-MV 4-2017 6.

Одлука о додели уговора JN MV 04-2017 OPREMA

Обавештење о закљученом уговору 04-2017

…………………………………………………………………………….

Јавна набавка – набавка опреме и пројектора за 3D мапинг

………………………………………………………
Јавна набавка – услуга штампе материјла за реализацију пројекта „ЈЕДАН МУЗЕЈ-МНОГО НАДЕ“

Конкурсна документација за JN MV 02-2017

Одлука о додели уговора за JN MV 02-2017

Обавештење о закљученом уговору за JN MV 02 2017

………………………………………………………………….

Штампање  на форексу и штампање  плаката и банера за изложбу “ Ратни пут  Моравске дивизије у Првом светском рату“

…………………………………………………………………………………………..

Штампање монографије, каталога – књиге, каталога – флајера и   позивница “ Ратни пут  Моравске дивизије у Првом светском рату“

…………………………………………………………………………………………..