Мисија

Народни музеј у Лесковцу брине о културно-историјској баштини југа Србије, проучава, документује, штити и чува збирке археолошког, етнолошког, историјског и уметничког карактера: истражује и тумачи историјске процесе на подручју које покрива, тежећи да достигне највише стандарде у музеолошкој пракси. Он афирмише културно благо лесковачког краја и, популаришући га, доприноси општем развоју окружења.

Визија

Народни музеј у Лесковцу је регионална музејска баштинска установа са визијом да допринесе развоју савременог друштва, презентујући сазнања о Лесковцу и лесковачком крају на занимљив и атрактиван начин, привлачан локалном становништву, али и широј друштвеној заједници.