Праисторијска збирка

У збирци се чувају археолошки предмети који сведоче о непрекидном трајању живота на територији коју музеј покрива, почев од средњег неолита па до доласка Римљана у I веку н.е.

Збирка садржи преко хиљаду предмета израђених од керамике, камена, метала и кости који потичу са систематских рекогносцирања лесковачког краја која су вођена под руководсвом М. Гарашанина и Ј. Ковачевића, и мањим ископавањима у Медвеђи и М. Грабовници , ревизионим ископавањима на лок. Градац код Злокућана., рекогносцирањем археолошких локалитета у општинама Региона током 70-тих година, археолошким ископавањима у цркви Св. Јована Претече у Јашуњи, Скобаљић Граду, Врапцу, на лок. Кале у Грделица и Хисар у Лесковцу.

Владимир Стевановић,кустос