Предмети уз обичаје

Овај део Србије у антрополошком и етнолошком смислу представља најзначајнију област за истраживање. Занимљивост ових крајева је што овде живи мешано српско,ромско и део шиптарског становништвa, код којег је сачувано много обичаја, чији се корени често налазе у претхришћанском времену. Неки од обичаја и данас могу да се препознају у измењеним облицима у свакодневном животу, али им је функција иста. Зато Лесковац и околина  представљају изузетно подручје за етнолошко истраживање из области духовне културе, тј. нематеријалне културне баштине југа Србије. Од предмета у овој збирци издвајамо: коледарске маске, кандила, обредни хлеб. Збирка броји 118 предмета.