Подаци о реализованим пројектима

Назив пројекта Учесници период реализације (навести почетак и крај)
Пројекат

реконструкције, рестаурације, доградње, адаптација и опремање

Градске куће са двориштем

– Министарство културе

– Општина Лесковац

1995. / 1998.
Стална

поставка Градске куће

-Министарство културе

– општина Лесковац

1997. / 2002.
Адаптација депоа и набавка  опреме за укупно 8 депоа, површине од око 450м², за одлагање и чување музeјских експоната којих има око 33.000, као и адаптација и опремање лабораторије за конзервацију и рестаурацију предмета. – UNDP

-Министарство културе

– Фонд за развој Лесковац

2003. / 2004.
Пројект заштите културног наслеђа и туристичке презентације археолошког и историјског локалитета Царичин Град ЕАР

Министарство културе

2005. / 2006.
Радови на уградњи система техничке заштите на Музеју (дигитални систем за видео надзор CCTV са колор камерама високе резолуције) -Министарство културе

– Општина Лесковац

2006.
Уређење Етно-археолошког парка Хисар -Министарство културе

– Општина Лесковац

2006.
Уградња система-инсталације за дојаву пожара -Министарство културе

– oпштина Лесковац

2007.
Заштитна археолошка ископавања на локалитету  Јашуњски манастири – црква Св. Јована Претече у селу Јашуња – Министарство културе

– општина Лесковац

2007.
Стална музејска поставка

Времеплов лесковачког краја

Прва фаза

– Министарство културе

 

2011.
Текстилни музеј у Стројковцу -Министарство културе 2011.
Сталнa музејска поставка – ВРЕМЕПЛОВ ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА

Прва фаза

Министарство културе

 

2012
„Текстилни музеј у Стројковцу“

Друга фаза

Министарство културе 2012.
„Текстилни музеј у Стројковцу“ Министарство финансија и привреде 2012.
Научни скуп “Културно историјска баштина југа Србије“ -Министарство културе 2012
Издавање 52. свеске “Лесковачког зборника“ -Министарство културе 2012
Конзервација (и презентација слика )из ликовне збирке Народног музеја у Лесковцу Министарство културе 2012.
Набавка два ватроотпорна ормана – Министарство културе

 

2013.
Прикључење Градске галерије на даљински систем грејања Град Лесковац

Агенција за локални економски развој -АЛЕР

2013.
Златно доба Лесковца 1918-1941 Град Лесковац

 

2014.
Изложба “Југ Србије за врема бугарске окупације у Првом светском рату“ прва фаза -Министарство културе 2014.
Издавање 54. свеске “Лесковачког зборника“ – издаје се у континуитету од  1961. -Министарство културе 2014.
Играм се и учим у музеју Град Лесковац 2014
Научни скуп и публикација „Југ Србије за време Првог светског рата и бугарске окупације 1915-1918“ -Министарство културе 2015.
Издавање 55. свеске “Лесковачког зборника“ – издаје се у континуитету од  1961. -Министарство културе 2015.
Изложба

Ратни пут Моравске дивизије 1914-1918

Министарство културе 2016

 

Један музеј – много наде Балканска мрежа музеја 2017
Дечији музејон Министарство културе 2017
Опремање археолошких депоа Министарство културе 2017
5 векова Јашуњског манастира Светог Јована Претече Град Лесковац 2017