У склопу Народног музеја Лесковац налази се сувенирница.

Реплике из збирки Народног музеја Лесковац

Публикације