Збирка Добросава Туровића

Збирка Добросава Туровића обухвата већи број фотографија и докумената о лесковачком крају у Првом  и Другом светском рату.