Збирка фотографија

Збирка фотографија је веома богата. Чине је фотографије, албуми, негативи и дијаслајдови. Оформљена је прикупљањем, преузимањем, поклоном или откупом и делом сопственим снимањем разних догађаја и објеката. На старим фотографијама су бележени посебни моменти везани за стари Лесковац, куће, помоћне зграде, трле, амбарe, бунарe, чесме, воденице, ношње, обичајe, славе, сточарство, црквену архитектуру, народно стваралаштво. Забележена је материјална и духовна култура овог поднебља. Збирка броји 4567 фотографија, 212 дијаслајдова и 4373 негатива.