Збирка грнчарија

Збирка грнчарије са својих 309 предмета има изузетну вредност као извор за проучавање развоја грнчарства у области јужне и југоисточне Србије и као производ одговарајућих друштвено-економских односа и критеријума вредности тадашњег друштва. Поред материјално културног добра које се налази као збирка грнчарства у Народном музеју у Лесковцу забележени су и сачувани обичаји као део нематеријалне културне баштине везани за грнчарство овог краја. Збирку грнчарских предмета чини грнчарија израђивана без кола – црепуље и вршници и најбројнија, грнчарија рађена на ножном колу која се пак дели на плитке и дубоке судове и разне предмете. У оквиру плитких судова збирка поседује чиније, панице и ђувечарке, а до дубоких судова бокале, шепендере, ћупове, грнце, саксије, тестије, стовне, бардаке, шулетија, ибрике, кондире и пљоске. У групу разних грнчарских предмета спадају предмети који се користе у домаћинству (пилићари, поклопци за ракију, свећњаци, пепељаре, вазе), предмети за личну употребу (луле, пиштаљке, дечије играчке), предмети зооморфног облика (штедне касе и украсни предмети), предмети антропоморфног карактера (украсни предмети у облику жене или мушкарца), предмети који се уграђују у кућу (канализационе цеви, баџе на крову), занатска помагала (разни калупи и алатке), предмети култног карактера (кадионице, свећњаци, крсници за колаче, световоди), музички инструменти (окарина).