Збирка историја Лесковца од 1945. године

Збирка садржи грађу значајну за политички, просветно-културни и привредни развој Лесковца, као и документарну филмску грађу и плакате, архивалије и личне предмете учесника радних акција. Броји око 4000 предмета.