Збирка покућство

Збирку металног покућства чине предмети који се налазе уз огњиште и трпезу и служе за припремање, послуживање и чување хране: преклад, ожег, машице, саџак, затим разни плитки и дубоки судови за припремање и сервирање хране – бакрачи, тенџере, тањири, тепсије, послужавници, зарфови, тучлије, метални прибор за јело; пегле на жар и утије, предмети за одржавање хигијене: лавор, бокал, ибрик.

Дрвено покућство је заступљено преко трпезе–софре и паралије, троношки–каракачки и кракаља, посуда за припремање хлеба–копања, даске, заструзи, дрвене кашике–ложице, чурилњака, соларника и ложичњака, бучке и буклија. У оквиру овог покућства су сандуци за чување брашна и мешање хлеба – наћве. Затим дубоки сандуци и ковчези за чување одеће и других драгоцености, украшени урезивањем, резбарењем, инкрустацијом и сликањем. Истичу се ковчези украшени осликавањем тзв „канављански“ ковчези. У овој збирци је и намештај:кревети, ормани, етажери, полице, полице за сат, троседи, фотеље, канабеи,креденци итд. Збирка броји 513 предмета.