Збирка униформи

Збирка униформи настала је издвојањем предмета из Збирке оружја и војне опреме и  збирку чине предмети војне провенијенције настали и коришћени у периоду ЈА и ЈНА.