Збирка занати

Лесковац је после ослобођења од Турака у XIX веку био други град по броју становника у Србији. У том периоду је био и познати занатски центар овог краја, са 62 различита занатa. Збирка заната је једна од богатијих у Народном музеју, како алатима занатлија тако и њиховим производима. Период преласка од занатске у индустријску производњу је обогатио ову збирку за комплете многих занатских радионица: ковача, бојаџија, ужара, воскара и лицидера, терзија-абаџија, колара, салера, чешљара, паупџија-опанчара, грнчара, пинтера, ћурчија,  мутавџија, бојаџија и кујунџија. Збирка има 488 предмета.