Музеју у оснивању 1948. године С. Димитријевић, дугогодишњи предани истраживач историје Лесковца, поклонио је своју археолошку збирку. Фондови ове збирке током времена све више су се богатили поклонима, откупом, случајно нађеним предметима, рекогносцирањем и ископавањима.

Археолошки материјал потиче са локалитета у Јабланичком региону из  општина Лесковац, Лебане, Бојник и Медвеђа. Две општине овога региона Власотинце и Црна Трава су у надлежности Завичајног музеја у Власотинцу.

Јулијана Пешић, музејски саветник

Смиља Јовић, виши кустос

Владимир Стевановић, кустос

Владимир Стојановић, кустос