У етнолошком одсеку Народног музеја Лесковац чувају се предмети из, XIX и XX века. Збирка прати развој материјалне и духовне културе градске и сеоске области општина Лесковац, Лебане, Бојник, Власотинце и Црна Трава.  У етнолошком одсеку се чува преко 12.400 предмета међу којима је више од 3. 500 тродимензионалних предмета.

Слађана Рајковић, музејски саветник